Dades bàsiques

Pel que fa a les dades més recentsdurant l'any 2022, la Xarxa de Distribució d'Aliments, que forma part del Programa de Gestió Alimentària de Reus, va atendre unes 5.000 persones i el menjador social, unes 470, derivades a aquests dos serveis per professionals de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus. Pel que fa als aliments, es van rebre 235.968 kg d'aliments frescos i cuinats, dels quals es van recuperar 228.186 kg, que representen un 97%. Aquestes dades suposen una mitjana mensual de 19.000 kg d'aliments recuperats al mes. Unes dades molt similars a les del 2021.

Respecte a la tipologia dels aliments recuperats, la verdura, seguida de la fruita, representen les quantitats més grans.

Des de començaments del mes de gener de l'any 2022, tant el menjador social com el rebost social del Centre Social El Roser reben aliments frescos i cuinats del Programa de Gestió Alimentària de Reus.