Dades bàsiques

Durant l'any 2020, amb l'arribada de la pandèmia causada per la covid, l'ajuda alimentària va ser una prioritat. Pel que fa a Reus, la Xarxa de distribució d'aliments va atendre 2.236 famílies i 6.831 persones. Les derivacions a la Xarxa de distribució han estat fetes per Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus, Càritas i Creu Roja. Aquestes xifres suposen un increment amb relació a l'any 2019 del 48% de famílies i del 65% de persones.


Per fer front a aquest ràpid i fort augment de la demanda, va ser clau l'existència, prèviament a la pandèmia, d'un programa de gestió alimentària consolidat a la ciutat, liderat per la Regidoria de Benestar Social, que aporta aliments frescos a la Xarxa de distribució d'aliments. Un programa que des del 27 d'agost de 2012, quan es va començar a implementar, fins al 31 de desembre de 2020, ha recuperat 1.405.312 kg d'aliments frescos, que han facilitat una alimentació, segura i saludable, a les famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat.


En concret, durant l'any 2020 el programa de gestió alimentària va recollir 240.434 kg d'aliments frescos i cuinats, dels quals es van recuperar 231.491 kg. El que suposa un 96% de recuperació. Pel que fa a la tipologia dels aliments recuperats, la verdura, seguida de la fruita, representen les quantitats més grans. Destaca el fet que l'any 2020 es van recollir i es van recuperar més aliments que cap any anterior des que funciona el programa. El motiu principal que explica aquest augment és la solidaritat de les empreses del sector de l'alimentació davant la situació d'emergència alimentària que es va generar i a la col·laboració amb la Fundació Espigoladors, que l'any passat, de maig a desembre, van organitzar 36 espigolades que van aportar 30.306 quilos de fruita i verdura a aquest programa.

 

Total de recuperació d’aliment fresc i cuinat

Anys

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Acumulat

Kg recollits

34.922

221.665

251.184

226.362

237.029

218.084

157.638

194.084

240.434

1.781.402

Kg recuperats

24.590

179.611

222.512

187.299

199.583

188.168

156.206

177.802

231.491

1.567.262

% recuperació

70%

89%

89%

83%

84%

86%

89%

89%

89%

89%

 

Kg d’aliments recuperats l’any 2020 per tipologies

Verdura

93.795

Fruita

51.645

Diversos

47.019

Fleca

15.370

Carnis

13.947

Làctics

8.218

Ous

1.497

Total kg

231.491

 

Memòria resumida de l'activitat dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus l'any 2020 

A les pàgines 5, 6 i 7 i a la pàgina 27 d'aquesta memòria es recull la informació més rellevant de l'any 2020 sobre gestió alimentària a Reus.