El Centre Social El Roser és un equipament municipal integrador, inclusiu i innovador, que depèn de l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus. És un equipament de referència en l'àmbit social que estructura un pla d’atenció i empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat. 

ng01 ng02 ng03 ng04