El Centre Social El Roser és un equipament municipal integrador, inclusiu i innovador. És la culminació d’un projecte de referència que estructura un pla d’atenció i empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat, pensat i desenvolupat per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus en els darrers anys, amb la implicació i la complicitat de les entitats socials de la ciutat. Un projecte que aquest nou centre simbolitza i potencia en clau de futur. 

Per tot això, és el repte més importat en l'àmbit social que s’ha fet a Reus en les darreres dècades.