Centre Social El Roser

El Centre Social El Roser, inaugurat el 2 de febrer del 2022, és un nou equipament municipal, integrador, inclusiu i innovador. És la culminació d’un projecte de referència que va més enllà de la posada en marxa d’un equipament, ja que vertebra un pla d’atenció i empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat pensat i desenvolupat, en els darrers anys, per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, amb la implicació i complicitat de les entitats socials de la ciutat. Un projecte que aquest nou equipament simbolitza i potencia en clau de futur. Per tot això i per què compta amb un pressupost de més d’1,8 milions d’euros és un dels projectes destacats d’aquest mandat i el repte més importat en l'àmbit social que s’ha fet a Reus en les darreres dècades.

Un dels dos serveis que el configuren, el d'alimentació, va començar a funcionar a principis de gener de l'any 2022 i l'altre servei, el d'allotjament temporal, a principis de novembre del mateix any.

Tots dos serveis són també una oportunitat d’inserció laboral per a persones que tenen molta dificultat per trobar feina en el mercat laboral.

En el seu conjunt, aquest centre, que depèn de la Regidoria de Benestar Social, té com a objectiu impulsar les polítiques d'atenció a les persones amb nous serveis i una nova aposta per programes ja existents, com el de gestió alimentària, l'allotjament de persones en situació de vulnerabilitat social.

A més, l'equipament està concebut per potenciar la integració. Per això, acull també una cafeteria oberta a tothom i una sala a disposició de l’Associació de Veïns de la Urbanització Xalets Quintana.