Servei de residència temporal a persones adultes en situació d'exclusió social

El Servei de residència temporal a persones adultes en situació d'exclusió social està destinat a persones que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre al seu habitatge o que no disposen d'un habitatge com, per exemple, persones sense sostre.