Servei d'acolliment residencial d'urgència

El Servei d'acolliment residencial d'urgència supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència, com incendi o ensorrament de l'habitatge.