Espai en construcció

Creació dels serveis municipals d'alimentació i d'allotjament temporal del Centre Social El Roser

 

 


El Ple de l'Ajuntament de Reus va aprovar el divendres 21 de maig la creació dels serveis municipals d'alimentació i d'allotjament temporal que oferirà al Centre Social el Roser. La necessitat d'implantar el servei al centre social està recollida al Pla d'Acció Municipal de Reus.

Ara que s'han creat els serveis, s'iniciarà la licitació dels dos serveis per tal d'adjudicar-ne la gestió a empreses d'inserció sociolaboral i expertes en l'acció social.

La licitació tindrà dos apartats: l’alimentació, que inclourà la gestió per part d’una única empresa dels serveis de menjador social, rebost social i cafeteria; i el servei residencial d’estada limitada. En el primer cas, el concurs estarà reservat a empreses d’inserció que promouen la integració sociolaboral de persones en situació o risc greu d’exclusió social i en el segon es primarà l’experiència en l’atenció social a aquests col·lectius.

La posada en funcionament dels dos serveis (obres de construcció de l'equipament a banda) suposarà una despesa municipal anual de 844.000 euros, una xifra que incrementa en uns 500.000 euros la despesa actual. L'Ajuntament atendrà els costos amb recursos propis i buscarà el cofinançament amb altres administracions i entitats.

SERVEIS D'ALIMENTACIÓ

L’any 2020, 7.730 persones van rebre ajuda alimentària, que representen el 36% del total de persones ateses per Serveis Socials. Pel que fa a la procedència dels aliments, es van donar uns 60.000 àpats a través del menjador social i 6.800 persones van ser ateses per la Xarxa de distribució d'aliments. Uns 210.118 kg d’aliments van procedir del Programa de Gestió Alimentària. La resta, van provenir dels Fons Europeu de Garantia Alimentària i del Banc dels Aliments.

Els serveis d’alimentació que s’oferiran al Centre Social El Roser seran els següents:

 • Menjador social: àpats presencials, per emportar-se i a domicili.
 • Rebost social: punt de distribució d'aliments i entrega de la cistella bàsica d'aliments i complements.
 • Cafeteria: servei de cafeteria oberta a la ciutadania.

Menjador social

Situació actual: el menjador social ha passat de servir 10.062 àpats el 2010 a 51.343 el 2020. Actualment s'estan entregant uns 180 àpats diaris. El 2010 es van atendre 207 persones i el 2020, 500. Des del 2009 hi ha signat un conveni amb Càritas Interparroquial amb un import 115.600 euros l'any 2020. El servei compta amb 1 cuiner, 1 ajudant de cuina i 1 cap de sala, més la col·laboració d’unes 8 persones voluntàries. Les instal·lacions actuals i l’equip de cuina requereixen una ampliació per donar resposta a la demanda, tant pel nombre d'àpats com per l'emmagatzematge i la conservació.

Nou servei: el nou menjador social d'El Roser tindrà les característiques següents:

 • Les instal·lacions de la cuina del Centre Social i l'estructura prevista del personal del servei permetrà elaborar 240 àpats diaris i tenir gran capacitat de tractar i emmagatzemar aliments i de conservar àpats.
 • L'estructura laboral prevista és de 9 llocs de treball, 6 dels quals destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral.

Rebost social

Situació actual: la Xarxa de Distribució d'Aliments comptava amb 1.389 famílies i 4.139 persones derivades el 2019; 2.249 famílies i 6.829 persones, el 2020, i 1.421 famílies i 4.443 persones, el maig de 2021. Actualment la Xarxa de Distribució d’Aliments disposa de 15 punts d'entrega d'aliments. Totes les entitats de la Xarxa col·laboren amb personal voluntari.

Nou servei: el rebost social que acollirà El Roser permetrà millorar l'atenció i entrega d'aliments de la Xarxa de Distribució d'Aliments i tindrà les característiques següents:

 • Major espai d'atenció i emmagatzematge.
 • Atenció horària de 4 matins i 4 tardes a la setmana.
 • Capacitat d'atenció de 800 famílies al mes mitjançant entregues cada dues setmanes.
 • L'estructura laboral és de 4 llocs de treball, 3 dels quals seran destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral.

Cafeteria

Serà una cafeteria oberta a la ciutadania en horari no coincident amb el menjador social. L’explotació d’aquest servei la farà la mateixa empresa dels serveis d'alimentació. Farà servir recursos propis (no públics) i un espai d'emmagatzematge propi. L’objectiu d’aquest servei és obrir el Centre Social el Roser a l'entorn i d’aquesta manera contribuir a la desestigmatització del menjador social.

SERVEIS D'ALLOTJAMENT TEMPORAL

Situació actual: l’any 2020, Serveis Socials va atendre a 138 famílies i 180 persones que es van derivar a recursos d’allotjament privat de pensions i hotels. Aquestes derivacions van suposar un total de 4.564 estades i 4.956 pernoctacions i un cost aproximat de 124.000 euros.

Nou servei: el Servei Residencial d’Estada Limitada que oferirà El Roser consta de dos serveis:

 • Servei d’acolliment residencial d’urgència: supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència, com incendi o ensorrament de l’habitatge.
 • Servei de residència temporal a persones adultes en situació d’exclusió social: s’adreça a persones que no disposen de condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no disposen d’un habitatge com, per exemple, persones sense sostre.

L’equipament Integral d'estada limitada que oferirà El Roser serà una opció diferent dels actuals recursos privats que existeixen a la ciutat, com habitacions d’hostals o d’una entitat social. Es tracta d’oferir una millora en l’atenció social a les persones i també una millora en la qualitat del servei, de l’allotjament i de l’estada. En concret, aquest servei facilita desenvolupar els plans de treball amb majors garanties de suport i eficiència.

Els serveis que s’oferiran al nou equipament seran:

 • Allotjament: capacitat per a 16 persones en dues sales de 8 places.
 • Manutenció: esmorzar, dinar i sopar.
 • Acollida i convivència: equip tècnic propi i extern.
 • Suport social: equip propi i extern.
 • Servei de dutxes i bugaderia per a persones externes.
 • La posada en marxa del servei requerirà la creació d'11 llocs de treball.

 

El Centre Social El Roser està en fase de construcció

El març de 2021, les obres del Centre Social el Roser arriben al 85% d’execució amb la previsió d’estar enllestides en les pròximes setmanes. Els treballs de construcció de l’equipament que donarà un impuls a les polítiques municipals d’atenció a les persones, avancen a bon ritme, i actualment es troben en la fase d’instal·lacions. El projecte arquitectònic recupera l’esperit de l’edificació original, l’antiga presó preventiva de Reus, inclosa per la Generalitat de Catalunya en el catàleg de patrimoni arquitectònic.

Les obres ja han completat la consolidació de l’edifici antic, que acollirà els serveis de rebost social, punt de gestió i distribució d’aliments, el servei residencial d’estada limitada, així com els serveis municipals i de l’associació de veïns del barri. Igualment, s’està finalitzant la construcció del nou bloc adjunt d’estructura metàl·lica, que acollirà la cafeteria, el menjador social i la cuina.

Els treballs se centren ara en les instal·lacions, i queden pendents revestiments, pintura, paviments, i part d’instal·lacions de maquinària (climatització, cuina, etc.).

La urbanització exterior i l’obertura de la nova plaça al carrer de Josep Caixés s’està completant amb l’enderroc del mur exterior. S’ha construït la vorera nova i ja s’ha aixecat l’estructura metàl·lica porxada que travessa la plaça i que dibuixa el límit que definia l’antic mur de la presó.

Les obres es van adjudicar a l'empresa Vesta Rehabilitación SL per 1,8 milions d’euros, un dels contractes de més valor econòmic que l’Ajuntament ha adjudicat en els darrers anys. L’Ajuntament va adjudicar el contracte d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu del centre social a la UTE formada per Josep Ferrando Bramona, David Recio Muniesa, Xavier Gallego Seuba i Toledo-Villareal AT SLP. El contracte per a la posterior direcció d’obres es va adjudicar a la UTE formada per Aleix Sanz Capdevila & C&C Sygati SLP.

La gestió

L’Ajuntament de Reus obrirà en breu concurs públic per adjudicar el subministrament del mobiliari i l’equipament informàtic del centre social. Igualment, treballa en el plec de clàusules per treure a licitació la gestió dels diferents serveis de l’equipament.

La licitació tindrà dos apartats: l’alimentació, que inclourà la gestió per part d’una única empresa dels serveis de menjador social, rebost social i cafeteria; i el servei residencial d’estada limitada. En el primer cas el concurs públic estarà reservat a empreses d’inserció que promouen la integració sociolaboral de persones en situació o risc greu d’exclusió social i en el segon es primarà l’experiència en l’atenció social a aquests col·lectius.

El centre

El Centre Social El Roser és l’equipament que donarà un impuls a les polítiques municipals d’atenció a les persones amb la creació de nous serveis i l’aposta per programes existents com la Gestió Alimentària, l’allotjament per a persones en situació de vulnerabilitat social i el Pla Local d’Inclusió Social.

Un cop completat, el centre inclourà una cafeteria-menjador social, oberta a la ciutadania; un rebost social, punt de gestió i distribució de la xarxa d’aliments; dependències d’allotjament temporal per a situacions d’emergència; i espais municipals, on es traslladarà el servei del Pla Local d’Inclusió Social i on s’ubicarà la seu social de l’associació de veïns dels Xalets Quintana; a més d’aules i sales de reunions.

El projecte arquitectònic planteja la rehabilitació de l’edifici, format per tres blocs diferenciats, i cadascun d’ells amb un programa totalment diferent: un inclou la zona de cafeteria/menjador social, cuina i emmagatzematge d’aliments de la cuina; el segon, el rebost solidari, el punt de gestió de distribució d’aliments i el servei acollida de les persones en situació d’exclusió residencial; i el tercer, les oficines d’administració i de l’associació de veïns del barri.

 

 

 

 

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 21 de maig la creació dels serveis municipals d'alimentació i d'allotjament temporal que oferirà al Centre Social el Roser. La necessitat d'implantar el servei al centre social està recollida al Pla d'Acció Municipal de Reus.

Una vegada creats els serveis, s'iniciarà la licitació dels dos serveis per tal d'adjudicar-ne la gestió a empreses d'inserció sociolaboral i expertes en l'acció social.

La posada en funcionament dels dos serveis (obres de construcció de l'equipament a banda), suposarà una despesa municipal anual de 844.000 euros, fet que suposa un increment d'uns 500.000 euros respecte a la despesa actual. L'Ajuntament atendrà els costos amb recursos propis i buscarà el cofinançament amb altres administracions i entitats.

El servei residencial d'estada limitada consta de dos subtipus de serveis:

Servei d'acolliment residencial d'urgència: Servei d'acolliment residencial que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència. El servei d'acolliment residencial d'urgència pot prestar-se en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.

Servei de residència temporal a persones adultes en situació d'exclusió social: Servei d'acolliment residencial temporal i de suport a persones adultes en situació d'exclusió social que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre al seu habitatge o que no en disposen.

L'objectiu principal és oferir un espai d'acolliment de qualitat i una estabilitat social que permet desenvolupar els plans de treball amb majors garanties de suport, eficiència i atenció social.

El servei d'alimentació preveu:

Servei de menjador social. Definit com el servei que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. El menjador social acostuma a ser un servei estigmatitzat i per aquest motiu és necessari fomentar una nova tipologia de servei que s'allunyi de la imatge més tradicional. Així doncs, es valora la necessitat d'obrir i integrar el Centre Social al seu entorn. Que el centre disposi d'una cafeteria, juntament amb el menjador social, pot resultar una eina eficaç per trencar aquest estigma vers aquest tipus de servei, esdevenint un servei inclusiu.

Rebost social. S'estableix el servei de distribució d'aliments, com un servei de suport que permeti pal·liar situació d'urgència social. Proporciona aliments, gratuïtament i de forma temporal a persones i famílies en situació de pobresa o exclusió social. Actualment la Xarxa de Distribució d'aliments disposa de 15 punts de distribució gestionats per entitats socials. Sovint aquestes entitats socials, tot i la gran dedicació i treball que hi destinen tenen dificultats en la distribució, la logística i emmagatzematge dels aliments, així com dificultats en l'atenció al volum d'usuaris. Per aquests motius es creu necessari crear al Centre Social El Roser aquest punt de distribució d'aliments, que permeti alleugerir a les entitats socials de les derivacions d'ajuts d'aliments que reben per part de l'administració.